Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Webbshopen på www.logowalls.se är en service från företaget Mediakontoret T-man Grafiska AB, Box 2135, 600 02 Norrköping. Mediakontoret är ett fullservicetryckeri med en modern maskinpark och produktion i Norrköping, läs mer på www.mediakontoret.com.
Företaget innehar F-skattsedel. Organisationsnummer: 556213-3446.
Du måste vara över 18 år för att kunna göra beställningar från vår hemsida. Villkoren gäller mellan dig som köpare och Logowalls/Mediakontoret som säljare. För företag tillämpas köplagen. För konsumenter tillämpas konsumentköplagen och distansavtalslagen. Alla beställningar som görs via vår hemsida är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan varsel. Det är viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Det är de villkor och priser som är aktuella vid beställningstillfället som gäller för din beställning.

PRISER OCH LEVERANS

Priser
Priserna anges i SEK och är styckpriser exkl moms. Det pris som finns angivet i prislistan den dag du gör din beställning är det pris som gäller för din beställning.

Leveranssätt
Väljer du att produkten ska skickas kommer DHL att leverera till den plats du anger vid beställningen.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt 5-8 arbetsdagar. Väljer du Expressleverans så skickar vi din order inom 1-2 arbetsdagar, vilket innebär att paketet brukar vara hos dig inom 3-4 arbetsdagar. Måste vi beställa hem material (ex specifik foliefärg) tar det något längre tid med då informerar vi dig.

Observera att vi inte kan lämna garanti för när produkten levereras. Vi garanterar att ditt paket lämnar oss i tid, men när paketet når dig beror på att fraktföretaget. Vissa delar av landet har längre leveranstid än övriga.

Leverans endast inom Sverige
Leverans sker endast inom Sverige.

Outlösta/Ej uthämtade varor
Vid outlösta/ej uthämtade varor som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera dig samtliga kostnader för din beställning, för hanteringen av det outlösta paketet och administrativa kostnader och frakter. Din betalning skall vara oss tillhanda inom femton dagar från fakturadatum.

Skador
Om du vid mottagandet av varan upptäcker att försändelsen är transportskadad måste du omedelbart anmäla detta till oss. Om din vara skadas eller kommer bort under transporten från Logowalls/Mediakontoret till dig är Logowalls/Mediakontoret betalningsansvarigt. Betalningsansvaret sträcker sig inte längre än till det belopp du beställt varor för samt leveranskostnaden.

REKLAMATION

Skulle du få en annan vara än den du har beställt eller ser tillverkningsskador på varan, som inte orsakats av transporten, måste du omgående anmäla detta till oss per e-mail: info@logowalls.se så att vi kan rätta till felet.
Ersättningsleveransen sker utan kostnad för dig. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses inte av oss. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid eventuella tvister angående reklamation.

ÅNGERRÄTT

Då beställningen görs av ett företag och din vara är en specialbeställning lämnas ingen ångerätt.

LAGRING AV INFORMATION

Vi tar dataskydd på allvar. Lagringen av information sker enligt svenska lagar & bestämmelser. På sidan Integritetspolicy, kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

ÖVRIGA VILLKOR

Vi kan endast garantera ett felfritt tryck när du överför dina filer enligt de specifikationer för tryckfiler som anges på hemsidan. Logowalls gör endast en snabb kontroll av överförda tryckfiler som en service, det är ingen garanti för felfritt tryck. Känner du dig osäker på om filen är korrekt kan vi utföra en fullständig kontroll av din tryckfil med garanti, kontakta oss för mer information.
Logowalls förbehåller sig att inte acceptera tryck och häva ingångna avtal om det visar sig att de filer som du överför för tryck strider mot lag eller allmän ordning eller enligt vår bedömning innehåller olämpliga budskap eller bilder.

Immateriella rättigheter
Mediakontoret framställer trycksaken från de filer som kunden överför och saknar allt inflytande på eller ansvar för innehållet i slutprodukten. Kunden försäkrar att kunden innehar samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefordran av överlämnade data, särskilt med hänsyn till text och bildmaterial.
Kunden ansvarar ensam för att varan inte utgör intrång i annans immateriella rättigheter. Kunden friskriver utan förbehåll logowalls.se från alla krav som annan kan rikta mot Logowalls/Mediakontoret i samband med intrång i tredjeparts rättighet, särskilt upphovsrätt och varumärkesrättigheter, som uppkommer genom användning av filer som överförts från kunden, innebärande att kunden kommer att se till att Logowalls/Mediakontoret inte behöver infria sådana krav.

FORCE MAJEURE

Om vi inte kan fullfölja avtalet på grund av ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med vid din beställning och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och annan påföljd.

ALLMÄNNA VILLKOR

Webbshopen på www.logowalls.se är en service från företaget Mediakontoret T-man Grafiska AB, Box 2135, 600 02 Norrköping. Mediakontoret är ett fullservicetryckeri med en modern maskinpark och produktion i Norrköping, läs mer på www.mediakontoret.com.
Företaget innehar F-skattsedel. Organisationsnummer: 556213-3446.
Du måste vara över 18 år för att kunna göra beställningar från vår hemsida. Villkoren gäller mellan dig som köpare och Logowalls/Mediakontoret som säljare. För företag tillämpas köplagen. För konsumenter tillämpas konsumentköplagen och distansavtalslagen. Alla beställningar som görs via vår hemsida är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan varsel. Det är viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Det är de villkor och priser som är aktuella vid beställningstillfället som gäller för din beställning.

PRISER OCH LEVERANS

Priser
Priserna anges i SEK och är styckpriser exkl moms. Det pris som finns angivet i prislistan den dag du gör din beställning är det pris som gäller för din beställning.

Leveranssätt
Väljer du att produkten ska skickas kommer DHL att leverera till den plats du anger vid beställningen.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt 5-8 arbetsdagar. Väljer du Expressleverans så skickar vi din order inom 1-2 arbetsdagar, vilket innebär att paketet brukar vara hos dig inom 3-4 arbetsdagar. Måste vi beställa hem material (ex specifik foliefärg) tar det något längre tid med då informerar vi dig.

Observera att vi inte kan lämna garanti för när produkten levereras. Vi garanterar att ditt paket lämnar oss i tid, men när paketet når dig beror på att fraktföretaget. Vissa delar av landet har längre leveranstid än övriga.

Leverans endast inom Sverige
Leverans sker endast inom Sverige.

Outlösta/Ej uthämtade varor
Vid outlösta/ej uthämtade varor som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera dig samtliga kostnader för din beställning, för hanteringen av det outlösta paketet och administrativa kostnader och frakter. Din betalning skall vara oss tillhanda inom femton dagar från fakturadatum.

Skador
Om du vid mottagandet av varan upptäcker att försändelsen är transportskadad måste du omedelbart anmäla detta till oss. Om din vara skadas eller kommer bort under transporten från Logowalls/Mediakontoret till dig är Logowalls/Mediakontoret betalningsansvarigt. Betalningsansvaret sträcker sig inte längre än till det belopp du beställt varor för samt leveranskostnaden.

REKLAMATION

Skulle du få en annan vara än den du har beställt eller ser tillverkningsskador på varan, som inte orsakats av transporten, måste du omgående anmäla detta till oss per e-mail: info@logowalls.se så att vi kan rätta till felet.
Ersättningsleveransen sker utan kostnad för dig. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses inte av oss. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut vid eventuella tvister angående reklamation.

ÅNGERRÄTT

Då beställningen görs av ett företag och din vara är en specialbeställning lämnas ingen ångerätt.

LAGRING AV INFORMATION

Vi tar dataskydd på allvar. Lagringen av information sker enligt svenska lagar & bestämmelser. På sidan Integritetspolicy, kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

ÖVRIGA VILLKOR

Vi kan endast garantera ett felfritt tryck när du överför dina filer enligt de specifikationer för tryckfiler som anges på hemsidan. Logowalls gör endast en snabb kontroll av överförda tryckfiler som en service, det är ingen garanti för felfritt tryck. Känner du dig osäker på om filen är korrekt kan vi utföra en fullständig kontroll av din tryckfil med garanti, kontakta oss för mer information.
Logowalls förbehåller sig att inte acceptera tryck och häva ingångna avtal om det visar sig att de filer som du överför för tryck strider mot lag eller allmän ordning eller enligt vår bedömning innehåller olämpliga budskap eller bilder.

Immateriella rättigheter
Mediakontoret framställer trycksaken från de filer som kunden överför och saknar allt inflytande på eller ansvar för innehållet i slutprodukten. Kunden försäkrar att kunden innehar samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefordran av överlämnade data, särskilt med hänsyn till text och bildmaterial.
Kunden ansvarar ensam för att varan inte utgör intrång i annans immateriella rättigheter. Kunden friskriver utan förbehåll logowalls.se från alla krav som annan kan rikta mot Logowalls/Mediakontoret i samband med intrång i tredjeparts rättighet, särskilt upphovsrätt och varumärkesrättigheter, som uppkommer genom användning av filer som överförts från kunden, innebärande att kunden kommer att se till att Logowalls/Mediakontoret inte behöver infria sådana krav.

FORCE MAJEURE

Om vi inte kan fullfölja avtalet på grund av ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med vid din beställning och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och annan påföljd.